Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "REMONT OBIEKTU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHWARSTNICY"

Gryfino, dnia 12.10.2005 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

"REMONT OBIEKTU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHWARSTNICY"

 

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino  oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert - 3
  • Liczba ofert odrzuconych - 2
  • Cena najtańszej oferty - 53.899,38 zł brutto
  • Cena najdroższej oferty - 71.416,20 zł brutto

Wybrano ofertę firmy:

" STAR-BUD"
ul. Przedwiośnie 83/11 73-110 Stargard Szczeciński.

Cena wybranej oferty brutto: 62.857,79 zł