Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GARDNIE”

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GARDNIE”

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert - 3
  • Liczba ofert odrzuconych i wykluczonych - 0
  • Cena najtańszej oferty - 35 649,89 zł
  • Cena najdroższej oferty - 56 498,41 zł

Wybrano ofertę firmy:
„STAR-BUD” Sp. z o.o.
ul. Przedwiośnie 83/11

73-110 Stargard Szczeciński

Cena wybranej oferty brutto: 35 649,89 zł