Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "REMONT POSADZEK NA KORYTARZACH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADZISZEWIE I WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC"

Gryfino, 14.07.2005 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

 

"REMONT POSADZEK NA KORYTARZACH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADZISZEWIE I WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC"

ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert - 2
  • Liczba ofert odrzuconych - 1
  • Cena ważnej oferty - 48 760,02 zł netto

Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AB" Spółka Cywilna
z siedzibą przy ul. Łużyckiej 87 w Gryfinie

Cena wybranej oferty netto: 48 760,02 zł