Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku remizy strażackiej w Sobieradzu”

GMINA GRYFINO


Gryfino, 11.04.2005 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku remizy strażackiej w Sobieradzu”

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino
oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert – 3

  • Liczba ofert odrzuconych i wykluczonych – 0

  • Cena najtańszej oferty – 39 961,14 zł

  • Cena najdroższej oferty – 68 170,96 zł

Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AB” sc
ul. Łużycka 87, 74-100 Gryfino

Cena wybranej oferty brutto: 39 961,14 zł