Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. >"WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POPRZEDZONEJ KONCEPCJAMI WARIANTOWYMI ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE PRZY UL. 9 MAJA 4".

Gryfino, dnia 12.10.2005 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

"WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POPRZEDZONEJ KONCEPCJAMI WARIANTOWYMI ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE
PRZY UL. 9 MAJA 4"

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert - 6
  • Liczba ofert odrzuconych - 4
  • Cena najtańszej oferty - 42.700,00 zł brutto
  • Cena najdroższej oferty - 415.166,00 zł brutto

Wybrano ofertę firmy:

"archimedia Pracownia Architektoniczna - Architekci & Inżynierowie z siedzibą w Poznaniu ul. Polanka 16 d/10 .

Cena wybranej oferty brutto: 79.300,00 zł