Rok 2005

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfinie informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont elewacji, zmiana kolorystyki budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie przy ul. Kościelnej 24”

Gryfino, dnia 01.06.2005 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfinie informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

 

„Remont elewacji, zmiana kolorystyki budynku Biblioteki Publicznej
 w Gryfinie przy ul. Kościelnej 24”

 

ogłoszonego na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino i Biblioteki Publicznej oraz stronach internetowych www.bip.gryfino.pl i www.bip.biblioteka.gryfino.pl.

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert      – 7
  • Liczba ofert odrzuconych  – 3
  • Cena najtańszej oferty   –   99.443,22 zł
  • Cena najdroższej oferty – 104.638,58 zł

Wybrano ofertę firmy:

Pomorskie Pracownie Konserwatorskie Sp. z o.o.
ul. Krańcowa 38
71-693 Szczecin

Cena wybranej oferty brutto: 99.443,22 zł