Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wyposażenie placów zabaw"

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Wyposażenie placów zabaw"

 

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,  na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • liczba złożonych ofert: 5;
  • liczba ofert odrzuconych i wykluczonych: 0,
  • cena najtańszej oferty brutto: 124.940,00 zł, w tym netto: 102.410,00 + 22% VAT,
  • cena najdroższej oferty brutto: 114 809,64 EURO + 0% VAT.

Wybrano ofertę:

Agencja Dzieciak
ul. Śliczna 4
72-006 Szczecin-Mierzyn

Cena wybranej oferty brutto: 124.940,00 zł, w tym netto: 102.410,00 + 22% VAT.