Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont pokryć dachowych w budynkach komunalnych przy ul. Łużyckiej 3, ul. Łużyckiej 26, ul. Bolesława Chrobrego 54, ul. Kościelnej 28, ul. Targowej 11-12 w Gryfinie”

Gryfino, dnia 16.06.2005 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

 

„Remont pokryć dachowych w budynkach komunalnych przy ul. Łużyckiej 3, ul. Łużyckiej 26, ul. Bolesława Chrobrego 54, ul. Kościelnej 28, ul. Targowej 11-12 w Gryfinie”

 

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino  oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert – 3
  • Liczba ofert odrzuconych i wykluczonych – 2
  • Cena najtańszej oferty – 181 093,00 zł
  • Cena najdroższej oferty – 234 064,68 zł

Wybrano ofertę firmy:

Zakład Ogólnobudowlany
Eugeniusz Smykowski
ul. Łużycka 66A
74-100 Gryfino

Cena wybranej oferty brutto: 181 093,00 zł