Rok 2006

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO INFORMUJE o wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku Grupy Energetycznej ENEA SA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Dolna Odra- Chlebowo.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity- Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek Grupy Energetycznej ENEA SA, Oddziału w Szczecinie z siedzibą przy ul. Malczewskiego 5/7, w imieniu której działa firma Energoprojekt-Kraków SA, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Dolna Odra- Chlebowo.
W ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki od 800 do 1600 i od wtorku do piątku od 730 do 1530), każdy ma prawo zapoznać się ze złożonym wnioskiem.
Ewentualne uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat