Rok 2005

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO INFORMUJEo wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku firmy Konstrukcja s.c. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Osiek 9 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
INFORMUJE

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity- Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 15 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek firmy Konstrukcja s.c. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Osiek 9 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji magazynów olejów świeżych, olejów przepracowanych oraz olejów odpadowych w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

W ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 23 listopada 2005r. do dnia 13 grudnia 2005r., w godzinach pracy Urzędu - w poniedziałki od 800 do 1600 i od wtorku do piątku od 730 do 1530, każdy ma prawo zapoznać się ze złożonym wnioskiem.

Ewentualne uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat