Rok 2005

Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy na okres 3 lat , na cele garażowe.

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www http://www.gryfino.pl  e-mail: burmistrz@gryfino.pl,

Gryfino, dnia 25.01.2005 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaję do publicznej wiadomości wykaz gruntu, przeznaczonego do dzierżawy na okres 3 lat , na cele garażowe.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 14.02.2005r.
Ustalenie kandydata na dzierżawcę ,nastąpi w wyniku pisemnego „Konkursu ofert”.

Po upływie terminu niniejszego ogłoszenia podane zostanie do publicznej wiadomości na okres 1 m-ca drugie ogłoszenie zawierające szczegółowe warunki „Konkursu ofert” oraz termin składania ofert dzierżawy.

Bliższych informacji w tej sprawie uzyskać można w pok. Nr 23, Ip. Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja Nr 16, lub telefonicznie pod nr tel. 416-22-10 wewn. 223.

W Y K A Z

  1. Część dz. Nr 278/2.
  2. Powierzchnia - 1.445 m2.
  3. Położenie - Obręb nr 1 m. Gryfino.
  4. Przeznaczenie - teren garażowy.
  5. Stawka czynszu za 1 m2 gruntu 0,61 zł. netto w stosunku miesięcznym, plus 22% VAT.

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat