Rok 2005

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO INFORMUJE w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenu osiedla "Taras Północny w Gryfinie - etap II i III" w sieć wodociągową, sieć gazową, sieć energetyczną, sieć telekomunikacyjną, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć dróg publicznych.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
INFORMUJE

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity- Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 15 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek Biura Projektów INBUD z siedzibą w Szczecinie przy ulicy. Dąbrowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenu osiedla "Taras Północny w Gryfinie - etap II i III" w sieć wodociągową, sieć gazową, sieć energetyczną, sieć telekomunikacyjną, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć dróg publicznych.

W ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 04 października 2005r. do dnia 25 października 2005r., w godzinach pracy Urzędu - w poniedziałki od 800 do 1600 i od wtorku do piątku od 730 do 1530, każdy ma prawo zapoznać się ze złożonym wnioskiem.

Ewentualne uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat