Rok 2005

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomomości wykaz garaży murowanych przeznaczonych do najmu na okres 3 lat.

Gryfino, dnia 21.06. 2005 r.

 

O g ł o s z e n i e

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, /tekst jednolity, Dz.U. z dnia 21.06.2004 r., Nr 141, poz. 1492/, podaję do publicznej wiadomości wykaz garaży murowanych przeznaczonych do najmu na okres 3 lat.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 12.07.2005 r., do tego też czasu zainteresowani wynajęciem garaży winni złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie /pok. nr 19/ oferty najmu.

Oferty dot. najmu garaży złożone po dniu 11.07.2005 r. nie będą przedmiotem rozpatrzenia.

Po upływie terminu ogłoszenia z ustalonymi kandydatami na najemców zawarte zostaną 3 letnie umowy najmu.

Garaże ogłoszone do najmu przejęte zostały przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego, po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Ośrodku Rehabilitacji w Nowym Czarnowie.

Bliższych informacji w tej sprawie uzyskać można w pok. Nr 23, Ip. Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja Nr 16, lub telefonicznie pod nr tel. 416 22-10 wewn. 223.

W Y K A Z

  1. Garaż murowany nr 1, o pow. 14 m2,   na działce nr 257/20,
  2. Garaż murowany nr 2, o pow. 12 m2,   na działce nr 257/20,
  3. Garaż murowany nr 3, o pow. 14 m2,   na działce nr 257/20,
  4. Garaż murowany nr 3, o pow. 19,5 m2, na działce nr 257/24,
  5. Garaż murowany nr 4, o pow. 19,5 m2, na działce nr 257/24,
  6. Garaż murowany nr 8, o pow. 19,5 m2, na działce nr 257/24,
  7. Garaż murowany nr 4, o pow. 20 m2,    na działce nr 257/15

Miesięczna stawka czynszu obowiązująca w 2005 r. za 1 m2 powierzchni użytkowej garażu wynosi 1,68 zł. netto.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat