Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, wywieszone zostały wykazy obejmujące nieruchomości lokalowe, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców – Jolanty i Jarosława małż. Fedorczuk oraz Joanny i Janusza małż. Czechowskich.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, wywieszone zostały wykazy obejmujące nieruchomości lokalowe, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców – Jolanty i Jarosława małż. Fedorczuk oraz Joanny i Janusza małż. Czechowskich.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętej wykazem udziela się w pokoju nr 21 UMiG w Gryfinie lub telefoniczne pod numerem 416-22-10 w. 221.