Rok 2005

OGŁOSZENIEInformacja dla jednostek organizacyjnych powiatu, gmin i instytucji współpracujących z nimi oraz dla rolników, ich domowników oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie.

 
O G Ł O S Z E N I E

Informacja dla jednostek organizacyjnych powiatu, gmin i instytucji współpracujących z nimi oraz dla rolników, ich domowników oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie

Europejski Fundusz Społeczny

Projekt pod nazwą: "Pole szans- nowa praca dla rolnika", którego celem jest przeprowadzenie nieodpłatnych szkoleń dla rolników i domowników oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie, dających możliwość uzyskania nowych kwalifikacji oraz umiejętności w celu znalezienia pracy poza rolnictwem.

W ramach projektu zakładamy przeprowadzenie 6 kursów po 250 godzin każdy z dużym naciskiem na praktyczną naukę zawodu- każdy kurs około 15 osób. Uzupełnieniem szkoleń będzie doradztwo grupowe i indywidualne oraz informacja zawodowe nakierowana na wykształcenie cech ułatwiających zdobycie pracy poza rolnictwem lub założenie własnego biznesu. W ramach szkoleń zawodowych ich uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania kwalifikacji w obszarach: Techniczne usługi dla sektora rolniczego, akwizacja urządzeń i środków produkcji; pozarolnicze wykorzystanie zasobów naturalnych, ( zielarstwo, plecionkarstwo, wykonywanie ozdób z suchych kwiatów - kurs skierowany głównie do kobiet). Projekt jest realizowany na terenie 4 powiatów: goleniowskich, drawskim, myśliborskim i gryfińskim.

Obecnie rozpoczynamy następujące szkolenia:

  • stolarz - zgłoszenia do 14 października 2005r.- miejsce szkolenia SZCZECIN
  • układanie kompozycji z suchych kwiatów i traw- zgłoszenia do 14 października 2005r.
  • miejsce szkolenia Szczecin ewentualnie Drawsko Pomorskie,
  • wikliniarz - zgłoszenia do 14 października 2005r. - miejsce szkolenia Szczecin.

W ramach programu zwracamy również koszty dojazdu na szkolenia, ewentualnego noclegu oraz koszty wyżywienia.
Więcej informacji można uzyskać w lokalnych biurach projektu:
SZCZECIN , ul. Wojska Polskiego 69, tel. 433 80 21 oraz na stronie internetowej www.pakz.szczecin.pl  (dla osób z powiatu goleniowskiego i gryfińskiego),

Wszystkie materiały są dostępne pod adresem www.pakz.szczecin.pl/rolnictwo.
Projekt jest dofinansowany ze środków UE.

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin, tel./fax 433 89 21, 812 09 24.
Osoba odpowiedzialna: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Marcin Bołbot  tel. 416 20 17 lub 404 55 04