Rok 2005

Wykaz gruntów oraz piwnicy przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku

OGŁOSZENIE 

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www  http://www.gryfino.pl     e-mail: burmistrz@gryfino.pl

 Gryfino, dnia 07.01.2005 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaję do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 1 roku niżej wymienione grunty, oraz piwnicę:

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 27.01.2005r.
W czasie trwania ogłoszenia zainteresowani najmem i dzierżawą mogą składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stosowne oferty.

Po upływie terminu ogłoszenia z ustalonymi kandydatami na dzierżawców / najemców zawarte zostaną 1 roczne umowy.

Bliższych informacji w tej sprawie uzyskać można w pok. Nr 23 Ip. Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja Nr 16, lub telefonicznie pod nr telefonu 416 22-10 w.223.

W Y K A Z

  1. Działka Nr 21/5, Gryfino, obręb nr 1 , na ogrody przydomowe.

  2. Działka Nr 10, Gryfino, Obręb nr 2, na cele rolne.

  3. Działka Nr 443/2, Czepino, na cele rolne.

  4. Piwnica naziemna, Daleszewo, na dz. nr 153/1, na składowanie płodów rolnych.

  5. Część działki nr 48, Gryfino, Obręb nr 1, na ogrody przydomowe.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat