Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy  ul.1 Maja nr 16, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość gruntową położoną w Gryfinie w obrębie nr 5, przeznaczoną pod budowę stacji transformatorowej przeznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA S.A.


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy  ul.1 Maja nr 16, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość gruntową położoną w Gryfinie w obrębie nr 5, przeznaczoną pod budowę stacji transformatorowej przeznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA S.A.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętej wykazem udziela się  w pokoju nr 22 UMiG w Gryfinie lub telefonicznie pod numerem 416-22-10 w.222.