Rok 2005

Przedłużenie terminu składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Menadżera Projektu „e-Gryfino I – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino” do dnia 11 kwietnia 2005 r. godz. 900.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

W związku z ogłoszoną żałobą narodową i zaplanowanym na dzień 8 kwietnia 2005 r. pogrzebem
Papieża Jana Pawła II

przedłużam

termin składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Menadżera Projektu
„e-Gryfino I – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino” do dnia 11 kwietnia 2005 r. godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 kwietnia 2005 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie - pok. nr 34 (I piętro).

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Eugeniusz Kuduk