Rok 2005

OGŁOSZENIEBURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO INFORMUJE o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Stacji Bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.z o.o. operatora sieci ERA GSM BTS 33911 w zakresie montażu jednej anteny radiolinii ML4, zlokalizowanej w Gryfinie na działce nr 401/2 przy ul.Słowackiego 6.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
INFORMUJE

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity- Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 15 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek firmy "ELFEKO" SA z siedzibą w Gdyni przy ulicy Hutniczej 20A, działającej w imieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 181 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Stacji Bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.z o.o. operatora sieci ERA GSM BTS 33911 w zakresie montażu jednej anteny radiolinii ML4, zlokalizowanej w Gryfinie na działce nr 401/2 przy ul.Słowackiego 6.

W ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 27 września 2005r. do dnia 18 października 2005r., w godzinach pracy Urzędu - w poniedziałki od 8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30, każdy ma prawo zapoznać się ze złożonym wnioskiem.

Ewentualne uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 
©2015 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie