Rok 2005

OGŁOSZENIE PRASOWE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO W SPRAWIE PRZYJĘCIA DZIECI DO PRZEDSZKOLI

OGŁOSZENIE PRASOWE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
W SPRAWIE PRZYJĘCIA DZIECI DO PRZEDSZKOLI

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

informuje, że termin składania kart zgłoszeń dzieci do Przedszkoli Nr 1, 3, 4, 5 oraz do Przedszkola Nr 2 z grupami żłobkowymi na nowy rok szkolny 2005/2006 upływa z dniem 15 kwietnia 2005 r.

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci w wieku od dwóch i pół roku do sześciu lat urodzone w latach:
2003, 2002, 2001, 2000, 1999.

Do grup żłobkowych przyjmowane będą dzieci urodzone w latach:
2005, 2004, 2003

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobierać i składać w dowolnie wybranym przedszkolu w mieście Gryfinie bądź w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Karty zgłoszeniowe można pobrać ze stron internetowych www.gryfino.pl oraz www.bip.gryfino.pl.
Informacje dotyczące zasad odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu można uzyskać w każdym przedszkolu, Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Gryfinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Lista załączników:
Karty zgłoszeniowe [30720 bajtów]