Rok 2005

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie przygotował projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gryfino na lata 2005-2006 i 2007-2013, pozwalający ubiegać się o środki pomocowe z UE na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w Naszym mieście.

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie przygotował projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gryfino na lata 2005-2006 i 2007-2013, pozwalający ubiegać się o środki pomocowe z UE na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w Naszym mieście.

Projekt programu opracowany został z szerokim udziałem instytucji publicznych, organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców Gryfina. Pragnę zaprosić wszystkich mieszkańców, dla których procesy służące poprawie warunków życia w naszym mieście nie są obojętne, do zapoznania się z opracowanym projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji i wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 8 kwietnia 2005 r. do dnia 22 kwietnia 2005.
Projekt programu jest dostępny do wglądu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (pok. nr 12) oraz na stronie internetowej www.gryfino.pl .