Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16 /na tablicy ogłoszeń/ zamieszczony jest wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy gruntu pod stoiska handlowe z okazji obchodów „Dni Gryfina 2005”

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

 i n f o r m u j e

że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16  /na tablicy ogłoszeń/ zamieszczony jest wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy gruntu pod stoiska handlowe z okazji obchodów „Dni Gryfina 2005”, które odbędą się w dniach od 01.05. do 03.05.2005 r.

Termin przetargu oraz jego warunki podane zostaną w drugim ogłoszeniu po 14 marca 2005 r.