Rok 2004

Ogłoszenie - "O przeznaczeniu do dzierżawy na okres 1 roku części działki Nr 506/3 o łącznej powierzchni 80,5 m2, położonej we wsi Pniewo, przeznaczonej na cele handlowe /grunt pod pawilonem handlowym/ oraz na wystawkę handlową."

OGŁOSZENIE 

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gryfino, dnia 15.09.2004 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity, Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543/, podaję do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 1 roku części działki Nr 506/3 o łącznej powierzchni 80,5 m2, położonej we wsi Pniewo, przeznaczonej na cele handlowe /grunt pod pawilonem handlowym/ oraz na wystawkę handlową.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 5.10.2004 r.

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego , którego ustalenia dotyczyły m.in. działki Nr 506/3 przestał obowiązywać z dniem 31.12.2004 r.
Teren w/w działki wymaga opracowania miejscowego planu zagospodarowania.
Do czasu sporządzenia planu miejscowego, działka może być wykorzystywana na cele przewidziane w niniejszym ogłoszeniu przez jej dotychczasowego użytkownika.

Z chwilą zapotrzebowania gruntu na cele przewidziane w planie dalsza jego dzierżawa będzie niemożliwa.

Bliższych informacji w niniejszej sprawie uzyskać można w pok. Nr 23 Urzędu  Miasta i Gminy w Gryfinie lub telefonicznie pod nr tel. 416 22-10 wewn. 223.

W Y K A Z

  1. Część działki Nr 506/3.
  2. Właściciel - Gmina Gryfino
  3. Powierzchnia 80,5 m2.
  4. Położenie - Pniewo.
  5. Przeznaczenie - cele handlowe - 20 m2, wystawka handlowa - 60,5 m2.
  6. Czynsz dzierżawy za 1 m2 gruntu na cele handlowe - 5,52 zł. netto miesięcznie.
  7. Czynsz dzierżawy za 1 m2 gruntu pod wystawkę handlową - 1,53 zł. miesięcznie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat