Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych

ROK 2004

Lp Źródło dofinansowania Nazwa projektu Wartość projektu Kwota dofinansowania Okres realizacji projektu
od do
1

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich B2 Edukacja

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Gardnie. Etap II Docieplenie 364.734,88
 PLN
145.891,00
 PLN
2004 2004
2 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Gardnie. Etap II Docieplenie      150.000,00
 PLN
2004 2004
3

Phare CBC 2002

Gryfino – 750 lat historii, która łączy 163.123,21
 PLN
114.512,49
 PLN
2004 2005
4

Phare CBC 2001 Linia Bałtycka

"Baltic+: Wyzwania dla gospodarki turystycznej Pomorza Zachodniego" partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 255.787,94
 PLN
144.216,52
 PLN
2004 2004
5

PFRON Program wyrównywania różnic między regionami

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 148.999,82
 PLN
89.594,66
 PLN
2004 2004
6 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Modernizacja Stadionu Sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie 3.696.700,00
 PLN
500.000,00
 PLN
2004 2006