Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych

ROK 2012

Lp.

Nazwa projektu

Źródło dofinansowania

Wartość projektu

Kwota dofinansowania

Stan realizacji

Termin realizacji

1.

Rozbudowa budynku świetlicy z przebudową strychu na poddasze użytkowe w miejscowości Krajnik w gminie Gryfino

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,  oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  na obszarze lokalnej strategii rozwoju, realizowanej przez lokalną grupę działania DIROW

197 735,22
PLN
117 643,00
 PLN
Zadanie zrealizowane i rozliczone. 2012-2014
2. Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie i wyposażenie miejsca przeznaczonego do kąpieli nad jeziorem Steklno.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, które dotyczą poprawy infrastruktury i bezpieczeństwa śródlądowych obszarów wodnych przeznaczonych do kąpieli na obszarze lokalnej strategii rozwoju, realizowanej przez lokalną grupę działania DIROW

35 000 PLN 17 190,60 PLN Zadanie zrealizowane  w trakcie rozliczenia. 2012
3. Obchody „800-lat Steklna” poprzez organizację imprezy i forum integrujące powstanie nieformalnego mikroregionu: Steklno, Śremsko, Gajki, Steklinko, Włodkowice i Zaborze. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,  oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi na obszarze lokalnej strategii rozwoju, realizowanej przez lokalną grupę działania DIROW

19 697,00 PLN 11 515,18 PLN Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. 2012