Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych

ROK 2015

ROK 2015
  Tytuł projektu Źródło dofinansowania Wartość projektu Kwota dofinansowania Stan realizacji Termin realizacji 
1. „Animator – Moje boisko Orlik 2012” Ministerstwo Sportu i Turystyki 18.000,00 zł 9.000,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone. 01.03.2015 – 30.11.2015
2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Środki Funduszu Pracy 353.754,83 zł 353.754,83 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone. 01.01.2015 – 31.12.2015
3. „Książki Naszych Marzeń” 80% - dotacja celowa z budżetu państwa 20% - środki Gminy Gryfino 12.259,02 zł 9.110,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone. 07.10.2015 – 31.12.2015
4. Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Dotacja celowa z budżetu państwa 200.100,98 zł 200.100,98 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone 01.01.2015 – 31.12.2015
5. Program „Senior-Wigor” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 470.000,00 zł 250 000,00 zł Zadanie zrealizowane 31.12.2015