Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych

ROK 2022

Lp. Nazwa projektu Źródło dofinansowania Wartość projektu  Kwota dofinansowania Stan realizacji Termin realizacji
1. Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 880 000,00 zł 879 789,66 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone 2022
2. Cyfrowa Gmina Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 99 999,99 zł 99 999,99 zł Zadanie zrealizowane   i rozliczone 2022-2023
3. Przebudowa tarasu południowego przy Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 430 233,00 zł 430 233,00 zł Zadanie zrealizowane  2022
4. Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z
zagospodarowaniem terenu 
 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
21 716 113,69 zł
PIS:18 000 000,00 zł
RFIL: 3 661 653,69 zł
W trakcie realizacji 2022-2025
5. Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w
miejscowości Gardno 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1 117 536,77
PIS: 686 000,00 zł
RFIL: 401 131,77 zł
W trakcie realizacji 2022-2024
6 Grant "WzMOCnij swoje otoczenie" - zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Władysława Reymonta w Gryfinie Polskie Sieci Elektronergetyczne 20 000 zł 20 000 zł Zadanie zrealizowane  2022