Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych

ROK 2019

Nowa strona 1
Lp. Nazwa projektu Źródło dofinansowania Wartość projektu  Kwota dofinansowania Stan realizacji Termin realizacji
1. Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 9.195.994,98 zł 6.422.283,94 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone 2019-2023
2. Przebudowa ul. Lipowej w m. Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino – etap I  Krajowy Ośrodek Rolnictwa 370 677,70 zł 128 146,40 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone 2019-2020