Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych

ROK 2017

Rok 2017
  Tytuł projektu Źródło dofinansowania Wartość projektu Kwota dofinansowania Stan realizacji Termin realizacji 
1. „Granty sołeckie 2017. W zdrowym ciele zdrowy duch” Województwo Zachodniopomorskie 9199,99 zł 9199,99 zł Zadanie zrealizowane
i rozliczone.
22.06.2017 – 19.10.2017
2. Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach Dotacja celowa z budżetu państwa 29.892,00 zł 29.892,00 zł Zadanie zrealizowane
i rozliczone.
07.12.2017 - 31.12.2017
3. MALUCH plus”2017 – moduł 2 Dotacja celowa z budżetu państwa 720.591,90 zł 210.000,00 zł Zadanie zrealizowane,
w trakcie rozliczania.
01.01.2017 - 31.12.2017
4. „Aktywna Tablica” 80% - dotacja celowa z budżetu państwa 20% - środki Gminy Gryfino 35.000,00 zł 28.000,00 zł Zadanie zrealizowane
i rozliczone.
25.10.2017 – 31.12.2017
5. „Bezpieczna +” 80% - dotacja celowa z budżetu państwa 20% - środki Gminy Gryfino 9.600,00 zł 7.680,00 zł Zadanie zrealizowane
i rozliczone.
22.09.2017 – 31.12.2017
6. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 80% - dotacja celowa z budżetu państwa 20% - środki Gminy Gryfino 45.000,00 zł 36.000,00 zł Zadanie zrealizowane
 i rozliczone.
18.04.2017 – 31.12.2017
7. Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Dotacja celowa z budżetu państwa 373.787,58 zł 373.787,58 zł Zadanie zrealizowane,
w trakcie rozliczania
01.01.2017 – 31.12.2017
8. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Środki Funduszu Pracy 355.172,00 zł 355.172,00 zł Zadanie zrealizowane
i rozliczone.
01.01.2017 – 31.12.2017
9. Rozbudowa istniejącego kąpieliska w miejscowości Steklno” Województwo Zachodniopomorskie   58.539,00 zł W trakcie realizacji  
10. Środowiskowy Dom Samopomocy Dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy 349 641,42 zł 349 641,42 zł zrealizowano 22.12.2017
11. Środowiskowy Dom Samopomocy Dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w m-cu grudniu 2017 18 807,39 zł 18 807,39 zł zrealizowano 31.12.2017
12 „Powrót do wspólnych tradycji promujących polską wieś” Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 21884,88 21884,88 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone 15.11.2017
13 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Gryfino Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 77 100,00 zł 69 040,00 zł W trakcie realizacji 2017-2018
14 Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2 220 932,99 zł 1 311 801,86  zł Zadanie zrealizowane i rozliczone 2017-2018
15 Przebudowy drogi położonej na działce nr 34/70 obręb 0026 Dołgie Agencja Nieruchomości Rolnych 163 528,50 zł 130 822,80 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone 2017
16 Budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 6 800 000,00 zł 6 389 845,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone 2017-2018