Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych

ROK 2008

Lp. Tytuł wniosku Źródło dofinansowania Wartość projektu Kwota dofinansowania Stan realizacji Termin realizacji
1. Program wspierania rozwoju uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie:

prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów mających trudności w nauce

Wojewoda Zachodniopomorski -Budżet Państwa (dotacja celowa) 6 300,00
PLN
6 300,00
PLN
Projekt zakończony i rozliczony 2008
2. „Wyposażenie trzech boisk wiejskich w wiaty sportowe dla zawodników”

Zakup i montaż sześciu wiat konstrukcji stalowej pokrytych poliwęglanem komorowym o wymiarach 3mb z ławką – Pniewo, Daleszewo, Sobieradz.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 28 548,00
PLN
10 400,00
PLN
Projekt zakończony i rozliczony 2008

 

Lp. Nazwa projektu

1

Aktywna integracja – szansą dla Steklna
2. Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5 – 718,6.  Nabrzeże pasażerskie – północne.