Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych

ROK 2005

Lp Źródło dofinansowania Nazwa projektu Wartość projektu Kwota dofinansowania Okres realizacji projektu
od do
1

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.5

eGryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino nr projektu Z/2.32/I/1.5/41/04 2.450.300,00
 PLN
1.452.800,00
 PLN
2005 2007
2

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Zakup pojemników siatkowych do selektywnej zbiórki odpadów na terenach wiejskich 19.983,60
 PLN
8.000,00
 PLN
2005 2006
3

SPO – ROL „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego”

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwartstnica 375.832,79
 PLN
300.665,60
 PLN
2005 2006