Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych

ROK 2016

ROK 2016
  Tytuł projektu Źródło dofinansowania Wartość projektu Kwota dofinansowania Stan realizacji Termin realizacji
1. „Umiem pływać” Ministerstwo Sportu i Turystyki 71.952,00 zł 21.945,00 zł Zadanie zrealizowane
i rozliczone.
11.04.2016 - 05.12.2016
2. MALUCH – edycja 2016” moduł 1 Dotacja celowa z budżetu państwa 3 634 145,94 zł 2 684 106,00 zł Zadanie zrealizowane
 i rozliczone
01.03.2016 - 31.12.2016
3. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Środki Funduszu Pracy 314.722,70 zł 314.722,70 zł Zadanie zrealizowane
i rozliczone.
01.01.2016 - 31.12.2016
4. „Bezpieczna +” 80% - dotacja celowa z budżetu państwa 20% - środki Gminy Gryfino 53.613,50 zł 41.572,50 zł Zadanie zrealizowane
i rozliczone.
02.09.2016 - 31.12.2016
5. Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Dotacja celowa z budżetu państwa 207.097,52 zł 207.097,52 zł Zadanie zrealizowane
i rozliczone
01.01.2016 - 31.12.2016