Obowiazujące uchwały podatkowe

Pobór i inkaso podatków i opłat

UCHWAŁA Nr LIII/564/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

UCHWAŁA NR XVI/145/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.

UCHWAŁA NR III/23/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.

UCHWAŁA NR XXVII/376/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 października 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.

UCHWAŁA NR XV/224/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa