Wzory deklaracji podatkowych

Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz załączników do deklaracji określone przez Ministra Finansów w:

1.       Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019 r., poz. 1104).

2.      Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. 2019 r., poz. 1105),

3.      Rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. 2019 poz. 1126).

Do składania deklaracji z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się formularze dotychczasowe.
Ponadto od dnia 1 lipca 2019 r. deklaracje i informacje podatkowe mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.

Formularze są dostępne pod następującymi linkami:

Deklaracje:

Deklaracja na podatek od nieruchomości: https://www.podatki.gov.pl/media/5026/dn1-01-23.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu https://www.podatki.gov.pl/media/5030/zdn1-01-17.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania https://www.podatki.gov.pl/media/5031/zdn2-01-13.pdf

 

Deklaracja na podatek rolny https://www.podatki.gov.pl/media/5027/dr1-01-18.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu https://www.podatki.gov.pl/media/5032/zdr1-01-11.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania https://www.podatki.gov.pl/media/5033/zdr2-01-07.pdf

 

Deklaracja na podatek leśny https://www.podatki.gov.pl/media/5045/dl1-01-13.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu https://www.podatki.gov.pl/media/5044/zdl-1-01-11.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania https://www.podatki.gov.pl/media/5050/zdl2-01-06.pdf

Informacje:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych https://www.podatki.gov.pl/media/5028/in1-01-23.pdf

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu https://www.podatki.gov.pl/media/5034/zin1-01-16.pdf

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania https://www.podatki.gov.pl/media/5035/zin2-01-12.pdf

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników https://www.podatki.gov.pl/media/5036/zin3-01-11.pdf

 

Informacja o gruntach https://www.podatki.gov.pl/media/5029/ir1-01-18.pdf

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu https://www.podatki.gov.pl/media/5037/zir1-01-12.pdf

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania https://www.podatki.gov.pl/media/5038/zir2-01-08.pdf

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników https://www.podatki.gov.pl/media/5039/zir3-01-08.pdf

 

Informacja o lasach https://www.podatki.gov.pl/media/5046/il1-01-14.pdf

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu https://www.podatki.gov.pl/media/5047/zil1-01-10.pdf

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania https://www.podatki.gov.pl/media/5048/zil2-01-07.pdf

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników https://www.podatki.gov.pl/media/5049/zil3-01-05.pdf