Wzory deklaracji podatkowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKU OD POSIADANIA PSÓW

Bez opłaty od posiadania psów w Gminie Gryfino.

Rada Miejska w Gryfinie na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nie podjęła uchwały wprowadzającej opłatę za posiadanie psów na obszarze Gminy Gryfino. Obowiązujący do roku 2007 podatek od posiadania psów został zniesiony ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Miejska uzyskała kompetencję wprowadzenia opłaty za posiadanie psów. Mimo, iż został przygotowany projekt dotyczący tej opłaty, jednak został on przed obradami sesji wycofany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.