Wzory deklaracji podatkowych

Podatek od środków transportowych - deklaracja podatkowa

  1. Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1 (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.)
  2. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1A (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.)
  1. Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1 (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.)
  2. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1A (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.)
  1. Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1 (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.)
  2. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1A (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.)