Wydział Gospodarki Komunalnej

I. Gospodarka komunalna:

 1. Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
 2. Wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 3. Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 4. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 5. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 6. Dokonanie zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 7. Przeprowadzenie zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji psa/kota przebywającego stale na terenie Gminy Gryfino, posiadającego właściciela
 8. Przyjęcie zgłoszenia stwierdzenia obecności inwazyjnego gatunku obcego (igo) w środowisku

II. Komunikacja:

 1. Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy
 2. Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy
 3. Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką lub zmiany treści tej licencji na terenie Gminy Gryfino

III. Gospodarka mieszkaniowa:

 1. Najem lokalu komunalnego
 2. Najem lokalu zamiennego
 3. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
 4. Najem lokalu socjalnego po wyroku sądowym
 5. Wyrażenie zgody na podnajem/bezpłatne używanie lokalu komunalnego
 6. Potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po zgonie najemcy
 7. Potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu opuszczonego przez głównego najemcę
 8. Wydanie zgody na powiększenie lokalu komunalnego o przylegającą wolną powierzchnię strychową lub pomieszczenie niemieszkalne
 9. Wydanie zgody na adaptację powierzchni strychowej lub pomieszczeń niemieszkalnych
 10. Wydanie zgody na zamianę międzylokatorską lokalu
 11. Wydanie zgody na zamianę lokalu z urzędu