Kontrola problemowa wykonywania w 2005 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przeprowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie.

    

Na podstawie planu kontroli Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie, zatwierdzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, w dniach od 3 kwietnia 2006 r. do dnia 10 maja 2006 r. (w tym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w dniu 3 i 5 kwietnia) przeprowadzona została kontrola problemowa wykonywania w 2005 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W związku z powyższym publikujemy protokół  z kontroli

Lista załączników:
1 PROTOKÓŁ Z KONTROLI [4716537 bajtów]
2 ZALECENIA POKONTROLNE [791068 bajtów]
3 REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH [652623 bajtów]