Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny

REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2003 r. 

 

ZAMÓWIENIE DOTYCZY: 

SYGNATURA 

AKT 

TRYB ZAMÓWIENIA 

NAZWA  I ADRES FIRMY,  

 

KWOTA 

Zawarcie umowy  

2003 r. 

Dostawa materiałów biurowych  

w grupie I 

 SEO-342/1/03

 „ Zapytanie  

o cenę ” 

 Pap Com Z.Ł. Dobrodziej

70-791 SZCZECIN

ul. Kozia 18

 

30.632,48 

 

od 01.03.2003 r.

do 31.12.2003 r.    

j.w. 

Dostawa materiałów biurowych 

w grupie II 

SEO-342/2/03

„ Zapytanie 

o cenę ” 

„ Biuro Plus-Kitta i Spółka” Sp.j.

70-485 SZCZECIN

ul. Królowej Korony Polskiej 25

70.160,51 

od 01.03.2003 r.

do 31.12.2003 r.

j.w. 

Ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino 

 

SEO-342/3/03

„ Zapytanie  

o cenę ” 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Ergo-Hestia” S.A.

Przedst.w Szczecinie

70-419 SZCZECIN 

Plac Rodła 8

75.839,00 

od 13.06.2003 r.

do 12.06.2004 r. 

j.w.

Usługa pomocy prawnej w postępowaniach o zapłatę należności pieniężnych na rzecz Gminy Gryfino 

SEO-342/4/03

„ Zapytanie 

o cenę ” 

Igor Frydrykiewicz,

Tomasz Falco i Stanisław Pełczyński Sp.cywilna

SZCZECIN 

ul.Ks.Bogusława X 15/3

 

3.000,00 

od 16.06.2003 r.

do 15.06.2006 r. 

j.w. 

Konserwacja: centrala telefoniczna PANASONIC KX-T1232-100NN wraz z dodatkowym modułem oraz wszystkie aparaty telefoniczne 

sygnalizacja antywłamaniowa, pożarowa sieć logiczna kat.5

 

SEO-342/5/03

„ Zapytanie  

o cenę ” 

Usługi Projektowo-Montażowe

inż.Ryszard Cieszyński

74-105 Nowe Czarnowo 

zam. PNIEWO

ul. Gryfińska 23

1.073,60 

od 14.07.2003 r.

do 13.07.2004 r. 

j.w. 

Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach /tygodnikach/ woj. zachodniopomorskiego  

( z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych ) 

 

SEO-342/6/03

Przetarg nieograniczony 

 

„Weekly Press”

Piotr Matławski

ul. B. Prusa 3

72-100 GOLENIÓW

0,56 za  

1 cm2  

+ 22% VAT za emisję  

1 modułu netto 

od 01.08.2003 r.

do 31.07.2004 r.

j.w.

Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  

w dziennikach o ponadlokalnym zasięgu sprzedaży ( z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych ) 

SEO-342/7/03

„ Zapytanie  

o cenę” 

AGORA S.A. Warszawa

Oddział Szczecin

ul. Henryka Pobożnego 11

0,49 za  

1 cm2 

+ 22% VAT 

za emisję 1 modułu netto 

od 01.09.2003 r.

do 31.08.2004 r.