Porządek obrad

Porządek obrad XLVI  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30  grudnia   2005 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XLV sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uzupełnienie składu Rady Miejskiej.
 2. zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

VI. Informacja o realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami  Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XLVI.

 • uwagi i zapytania.

VII. Przyjęcie ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2006 rok - DRUK Nr 2/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2006 rok - DRUK Nr 3/XLVI.

 • uwagi i wnioski,
 • podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych - DRUK Nr 4/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Ustalenie stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenie zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia  w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zakładu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Gryfinie oraz pracowników niebędących nauczycielami  zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino - DRUK Nr 5/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji podatku od nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie - DRUK Nr 6/XLVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 stanowiącego załącznik nr 4 do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych Miasta i Gminy Gryfino na lata 2004 - 2008 - DRUK Nr 7/XLVI 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfino - DRUK Nr 8/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 - DRUK Nr 9/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Zatwierdzenie wyboru banku do obsługi budżetu Miasta i Gminy Gryfino -  DRUK Nr 10/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Zmiany budżetu gminy na 2006 rok - DRUK Nr 11/XLVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Wolne wnioski i informacje.