Porządek obrad

Porządek obrad XLIV  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 30  listopada   2005 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XLII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Zmiana Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego w gminie Gryfino na lata 2004 - 2006 - DRUK Nr 1/XLIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Wyrażenie zgody na rozszerzenie grona najemców lokalu handlowego - gastronomicznego, położonego w Czepinie, przy ul. Grunwaldzkiej nr 50 "a" o wspólnika dotychczasowego najemcy - DRUK Nr 2/XLIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1a w budynku nr 11 w Nowym Czarnowie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 65/2 - DRUK NR 3/XLIII,
 2. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 m. Gryfino - DRUK NR 3-1/XLIII,
 3. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK NR 3-2/XLIII.

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Wystąpienie z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości - DRUK NR 4/XLIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczek z budżetu Gminy na inwestycje termomodernizacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Gryfinie - DRUK NR 5/XLIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu składowiska odpadów i terenów w obrębie Wełtyń II gminy Gryfino - DRUK NR 6/XLIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego  terenów w obrębie Pniewo gminy Gryfino - DRUK NR 7/XLIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Przyjęcie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - DRUK NR 8/XLIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Uchwalenie Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi- działalność pożytku publicznego w roku 2006 - DRUK NR 9/XLIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Ustalenie stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie - DRUK NR 10/XLIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Ustalenie stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Gryfinie oraz pracowników nie będących nauczycielami  zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino - DRUK NR 11/XLIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Uchwalenie zasad partycypacji w opłatach przyłączeniowych gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki - DRUK Nr 12/XLIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Zmiany budżetu gminy na 2005 r. - DRUK NR 13/XLIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Zmiana Uchwały Nr XXXIV/444/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca  2005 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2005 - DRUK NR 14/XLIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych:

 • uwagi i zapytania.

XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXI. Wolne wnioski i informacje.