Porządek obrad

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 28 lipca  2005 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja na temat bieżących inwestycji realizowanych przez Gminę Gryfino - DRUK Nr 1/XXXVIII.

 • uwagi i wnioski.

VI.. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

VIII. Desygnowanie kandydata do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK Nr 2/XXXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Desygnowanie przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji  Mieszkaniowej - DRUK Nr 3/XXXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 5 m. Gryfino - DRUK Nr 4/XXXVIII,
 2. nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Czepino - DRUK Nr 4-1/XXXVIII,
 3. nabycia na mienie gminne w drodze wykupu, części nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 -  DRUK Nr 4-2/XXXVIII.

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania realizacji drogi ekspresowej  S-3 - DRUK Nr 5/XXXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna - DRUK  Nr 6/XXXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Ratyfikacja umowy o współpracy między Miastem Sambor a Miastem i Gminą Gryfino - DRUK Nr 7/XXXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Zmiana budżetu gminy na 2005 rok. - DRUK Nr 8/XXXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. - DRUK Nr 9/XXXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XVII. Wolne wnioski i informacje.