Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XXXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu  28 kwietnia  2005r.


Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Mieczysław Sawaryn
762/XXXV/05
- w tygodniku „Nowe 7 Dni Gryfina” ukazała się notatka na temat monografii naszego miasta. Autor jednego z rozdziałów dotyczącego sytuacji naszej gminy po roku 1990 opisuje perturbacje  z zamieszczonym przez niego rozdziałem. Zapoznałem się z treścią artykułu. Uważam, że zagadnienie opracowane jest fachowo. Wykazane są w nim nie tylko nasze sukcesy ale i porażki. Między  innymi ujęta jest sprawa związana z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych oraz innymi firmami w mieście. Chciałbym dowiedzieć się czy zamieszczenie krytycznych uwag spowodowało wycofanie się  z zamieszczenia tego rozdziału w monografii?

763/XXXV/05 - na poprzedniej sesji radna Magdalena Chmura - Nycz pytała, czy to prawda, że do Urzędu Miasta i Gminy zatrudniono rzecznika prasowego? Otrzymaliśmy informację, że nie jest to rzecznik prasowy. Chciałbym dowiedzieć się, czy prawdziwe są pogłoski, że nowo przyjęty pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie około 5.000 zł?

Radna Magdalena Chmura – Nycz
764/XXXV/05
- obecnie nie ma w urzędzie komisji mieszkaniowej. Jak będzie rozwiązana ww. sprawa? Kto będzie zajmował się sprawami mieszkaniowymi? Interpelację składam w imieniu p. Żmijowskiej  z Żabnicy, która jest rodziną zastępczą dla swojego wnuka. Dziecko jest niepełnosprawne. W tym roku idzie do Gimnazjum w Gryfinie. Pani Żmijowska mieszka w bardzo złych warunkach. Chciałabym  dowiedzieć się jak gmina ma zamiar pomóc ww. osobie?

Radny Artur Nycz
765/XXXV/05
- Wspólnoty Mieszkaniowe z okolic boiska przy Gimnazjum w Gryfinie  zgłosiły się do mnie i powiedziały, że sprzęt ciężki wykorzystywany do budowy boiska niszczy drogę, która jest ich własnością bez żadnego porozumienia z nimi. W jaki sposób gmina chce rozwiązać tę  sprawę?

Radny Zdzisław Kmieciak
766/XXXV/05
- w Gryfinie przy ul. Piastów, po lewej stronie mostu jadąc w kierunku przejścia granicznego znajduje się plac, na którym parkowane są samochody. Ww. plac jest w bardzo złym stanie. Proszę  o wyrównanie i uporządkowanie placu.

767/XXXV/05 - bardzo zarośnięte są rowy melioracyjne na odcinku od przejazdu kolejowego w Czepinie do Daleszewa. Podczas opadów deszczu woda zalewa łąki i podmywa torowisko. Proszę o oczyszczenie ww. rowów.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - dwa dni temu sprawdzałem stan rowów wraz z p. Krystyną Wawruszczak z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  i Ochrony Środowiska oraz przedstawicielem Starostwa Powiatowego p. Gonerką.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz
768/XXXV/05
- zaniepokoiła mnie forma ogłoszenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji. Ogłoszenia w tej sprawie nie znalazłam na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy. Natomiast ogłoszenie na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury dotychczas jest zamieszczone w internecie. Ponadto ogłoszenie o konkursie nie ukazało się również w Izbie Budowlanej, w której osoby z wykształceniem ogólnobudowlanym poszukują pracy. Takie ogłoszenie znalazłam tylko raz w lokalnej gazecie „Nowe 7 Dni Gryfina” w dniu  6 kwietnia br. z określonym terminem złożenia dokumentów do 15 kwietnia br., pomimo tego, że jednym z wymaganych dokumentów było zaświadczenie o niekaralności, na które oczekuje się około dwóch tygodni. Proszę o wyjaśnienie sprawy.

769/XXXV/05 - w nawiązaniu do uchwalonego programu rewitalizacji, a w tym programu gospodarki odpadami apeluję o stworzenie naszym mieszkańcom możliwości nieodpłatnego składowania przynajmniej raz w miesiącu odpadów o dużych gabarytach oraz odpadów niebezpiecznych. Być może uniknie się wówczas wywożenie do lasu i na parkingi takich odpadów jak zużyte opony, stare lodówki, itp.

Radny Zdzisław Kmieciak
770/XXXV/05
- młodzież z Czepina i Nowych Brynek sprzątała pobocza dróg. Jednak w głębi lasu i na parkingu przy wjeździe do lasu jest tragicznie. Leżą tam stare zderzaki, błotniki i różne inne rzeczy. Należy to uprzątnąć.