Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu   28 października  2004r.


Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - zanim przystąpimy do zgłaszania interpelacji chcę powiedzieć, że część osób zaproszonych na sesję sporo czasu spędza w toalecie, gdzie pali papierosy. Uważam, że przyjeżdżanie na sesję po to, by wypalić w toalecie kilka papierosów jest postawą co najmniej niewłaściwą. Apeluje o zdrowy rozsądek. Jeżeli ktoś chce zapalić papierosa, to powinien wyjść na zewnątrz budynku, bo w budynku urzędu jest zakaz palenia.. 

Następnie przystąpiono do zgłaszania interpelacji i zapytań radnych:

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz 
603/XXVII/04
- moja interpelacja wiąże się z Telekomunikacja Polską S.A. Wiem, że problem, który chcę poruszyć dotyczy nie tylko Radziszewa i Dleszewa ale i innych miejscowości. Mówię jednak o tym na przykładzie mojego rejonu. 
Zgłosił się kolejny inwestor, który chce rozbudować firmę zajmującą się dystrybucją lodów. W/w inwestor nie może porozumieć się  z Telekomunikacją Polską S.A. w sprawie montażu telefonów.  Proszę p. Burmistrza o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej S.A. z zapytaniem, czy firma ta posiada program dotyczący rozbudowy w najbliższym czasie sieci telefonicznej na terenie naszej gminy?

Radny Antoni Rak
604/XXVII/04
- 19 października br. minęło 20 lat od męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W celu uczczenia pamięci proponuje nazwać jego imieniem  ulicę znajdującą się u zbiegu ulic: Łużyckiej i Adama Rapackiego. Obecnie w tym rejonie Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  buduje budynek mieszkalny dla 60 rodzin. W tym rejonie przewidziana jest również budowa następnego budynku dla 36 rodzin. Proszę o przygotowanie  na następną sesję projektu uchwały w tej sprawie. 

Radny Maciej Szabałkin
605/XXVII/04
- zgłaszam interpelację w imieniu klubu radnych PO i PIS. Treść interpelacji w  załączeniu.

Radny Czesław Kapusta
606/XXVII/04
- proszę o zamontowanie oświetlenia ulicznego przy ul. Niepodległości w Gardnie .Chodzi mi o odcinek w okolicy pijalni piwa. Jest to przy  drodze biegnącej w kierunku Wysokiej Gryfińskiej.

607/XXVIII/04 - należy zamontować oświetlenie uliczne w Gardnie przy drodze biegnącej od szkoły w kierunku skrzyżowania.

608/XXVII/04 - należy zamontować lampę oświetleniową przy kościele w Gardnie. Wcześniej była tam lampa, ale została zdemontowana.

609/XXVII/04 - proszę o zamontowanie oświetlenia ulicznego przy ul. Podgórnej w Wełtyniu, naprzeciw posesji p. Kuśmirka.

610/XXVII/04 - w związku z rozszerzaniem się budownictwa mieszkalnego w Wełtyniu należy zamontować oświetlenie uliczne za posesją p. Kryszkowskiej.

611/XXVII/04 - po raz kolejny proszę o zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wirówek, gdyż nie ma tam ani jednej lampy.

Radna Magdalena Chmura
612/XXVII/04
- p. Burmistrz w swoim sprawozdaniu odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Chcę nadmienić, że to ja wystąpiłam z pytaniem  do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a nie p. Burmistrz. Nie wiem, czy p. Burmistrz pilnuje co robię poza pracą w Radzie? Muszę powiedzieć, że do RIO nie zwracała się p. Ochmańska, a zrobił to mój mąż. Dowodem na to jest fax, który posiadam. Ponadto p. Burmistrz nie odczytał opinii RIO w całości. Dlatego też odczytam treść opinii.
"W ocenie Kolegium ograniczeniem wynikającym z wymienionego upoważnienia jest możliwość tworzenia nowych zadań inwestycyjnych  lub zaniechania realizacji zadań ustawowych w budżecie przez Radę Gminy". Zarządzeniem wprowadził Pan nowe zadanie. W uchwale z dnia 22 czerwca br. ujęty jest zapis o zamianie pieca węglowego na elektryczny. Jest to wprowadzenie nowego zadania. W ocenie Kolegium  RIO możliwość tworzenia nowych zadań inwestycyjnych lub zaniechanie realizacji zadań ustawowych jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej.  Obecnie oczekuję opinii w tej sprawie z Ministerstwa Finansów. Składam formalny wniosek o powtórne zbadanie w/w sprawy przez Komisję Rewizyjną przez Komisję Budżetu, Finansów, Rolnictwa Aktywności Gospodarczej.

613/XXVII/04 - zgodnie z ustawą o odpadach gmina wydaje zezwolenie na odbiór odpadów stałych. Na dzień dzisiejszy są to trzy firmy: Przedsiębiorstwo  Usług Komunalnych, JUMAR, RETMAN ze Szczecina. Czy firmy JUMAR i RETMAN posiadają zgodę p. Burmistrza na korzystanie z naszego wysypiska? Czy posiadają zezwolenie na transport w swoim  powiecie, tj. w Szczecinie? W 2003 roku nasze składowisko było już wypełnione w 95%. Jaka będzie przyszłość wysypiska komunalnego w Gryfinie? Jest to inwestycja porównywalna do takiej inwestycji jak oczyszczalnia ścieków, na którą poprzednie władze gminy zdobyły pieniądze. Czy p. Burmistrz również czyni starania mające na celu zdobycie funduszy strukturalnych na inwestycję związaną z wysypiskiem śmieci? Od 2009 roku wchodzi  obowiązek segregowania śmieci. Jak w naszej gminie będzie wyglądała segregacja śmieci?  Przyszłość wysypiska śmieci wiąże się z działalnością PUK, a więc  i z pracownikami.

614/XXVII/04 - nasze miasto wygląda efektownie. Jest ładnie oświetlone. Chciała bym wiedzieć, ile wynosi opłata za energię elektryczną z tytułu oświetlenie murów, baszty i kościoła? Moje pytanie wynika z tego, że mieszkańcy  obrzeżnych ulic miasta, na których nie ma oświetlenia, np. ul. Słowiańskiej  pytają, czy p. Burmistrz planuje oświetlić urząd, bo na budynku widoczne są łącza elektryczne. Zgadzam się z mieszkańcami, że na dzień dzisiejszy Urząd Miasta i Gminy jest oświetlony.  Dobrze oświetlona jest również ulica 1 Maja w Gryfinie. Dlatego  uważam, że należy pomyśleć o wykonaniu oświetlenia tam, gdzie go brakuje.

615/XXVII/04 - na przełomie czerwca br. pomalowano budynek urzędu. W pierwszej wersji  był to kolor żółty, a następnie pomarańczowy. Kto poniósł koszty za dwukrotne malowanie budynku? Dlaczego doszło do dwukrotnego  malowania?

616/XXVII/04 - na stronach reklamy i marketingu Gazety Wyborczej umieszczone jest sprawozdanie z prac Burmistrza. Są to strony płatne. Rubryka, w której napisano " Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat uhonorował specjalnymi nagrodami wybitnych gryfińskich sportowców: Renatę Chilewską- lekkoatletkę, potrójnych medalistkę igrzysk para olimpijskich "Ateny 2004", Marka Hipsza, zdobywcę pucharu. Z okazji Edukacji Narodowej nagrodami Burmistrza zostało uhonorowanych łącznie 31 nauczycieli". W dalszej części   wymienia się, co robią nasi radni. Czy ma to służyć promocji naszego miasta? Osobiście nie życzę sobie, aby p. Burmistrz płacił za moją  promocję. Jeżeli chce się Pan promować sam, to proszę to robić za swoje  pieniądze. Opublikowanie takiej rubryki kosztuje 1.500 zł plus podatek Vat. Czy zamierza Pan wydawać te pieniądze?

Radny Mieczysław Sawaryn
617/XXVII/04
- moja interpelacja dotyczy łącznika pomiędzy ulicą Zygmunta Krasińskiego, a sklepem NETTO w Gryfinie. Wcześniej publicznie deklarowano, że  w tym roku ulica zostanie wyremontowana. Stan w/w ulicy jest bardzo zły. Ponadto nie ma tam chodnika, co stwarza duże zagrożenie dla pieszych oraz kierowców. Obecnie dowiedziałem się, że ulica nie będzie wyremontowana. Ubolewam z tego powodu, ponieważ jako radni  obiecywaliśmy mieszkańcom tego rejonu, że sprawa będzie załatwiona pozytywnie.

Radny Marek Sanecki
618/XXVII/04
- nawiązując do sprawy dotyczącej kłopotów z komunikacją miejską proponuję rozważyć możliwość zwolnienia z podatku od środków transportowych osoby, które chciałyby zająć się transportem osobowym na  trasie Gryfino - Szczecin. Taka forma transportu sprawdziła się w innych gminach. Ponadto w ten sposób powstaną nowe miejsca pracy. Nie sprawdziła się komunikacja związana z PKP. Gmina dopłaca do dodatkowych kursów pociągów, a PKP wycofuje inne pociągi.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz
619/XXVII/04
- ogrodzenie na cmentarzu komunalnym w Gryfinie od strony cmentarza radzieckiego przechyliło się w stronę grobów. Tylko rosnące tam drzewa chronią pomniki przed uszkodzeniem. Ponadto teren za tym ogrodzeniem jest zaśmiecony. Mam nadzieję, że przed Świętem Zmarłych teren zostanie uporządkowany. 

Radny Janusz Skrzypiński
620/XXVII/04
- na poprzedniej sesji podjęliśmy uchwałę dotyczącą obiektów sportowych. W Tygodniku Gryfińskim ukazała się informacja, że Fundacja podnajmuje  tereny znajdujące się na obiektach sportowych. Chciałbym dowiedzieć się, na jakim etapie są prace związane z przejęciem obiektów sportowych oraz ze sposobem zarządzania.

621/XXVII/04 - obecnie w sołectwie Dołgie prowadzone są prace kanalizacyjne. Przed  ułożeniem rurociągu pomiędzy jezdnią, a krawężnikiem wycięto pas asfaltu.  Rurociąg został ułożony. Proszę o uzupełnienie asfaltem powstałego w jezdni ubytku.

622/XXVII/04 - dziękuję za załatanie dziur na odcinku drogi pomiędzy Sobiemyślem, a drogą  powiatową. Mam jednak prośbę, aby ktoś z Wydziału Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji pojechał na miejsce i sprawdził jak wykonano zadanie. Na drodze załatano tylko duże dziury,  a mniejszych nie naprawiono. Uważam, że należało załatać jednocześnie wszystkie dziury w drodze. 

Radny Zdzisław Kmieciak
623/XXVII/04
- przez przejście graniczne Gryfino - Mescherin nadal nie są przepuszczane samochody osobowe, w których zamontowana jest krata. Takie samochody uznawane są za ciężarowe. Otrzymałem w tej sprawie odpowiedź od Komendanta Straży Granicznej. Uważam, że pismo w w/w sprawie należało wysłać do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, konkretnie do p. Rupnika, a nie do Komendanta Straży Granicznej.  Proszę o wystąpienie w tej sprawie do p. Rupnika.