Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/205/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie oraz włączenia do tego Zespołu Gimnazjum Nr 2

UCHWAŁA NR XXI/205/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r.


w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie oraz włączenia do tego Zespołu Gimnazjum Nr 2

Na podstawie art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 181, poz. 1292) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2008 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie otrzymuje nazwę „Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie”.

§ 2. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie włącza się Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie, którego obwód obejmuje następujące ulice w Gryfinie: Armii Krajowej od nr 2 do nr 10 (numery parzyste), Bałtycką, Bolesława Chrobrego od nr 1 do nr 19 (numery nieparzyste) i od nr 2 do nr 38 (numery parzyste), Czechosłowacką Energetyków, Gen. Władysława Andersa, Kościelną Ks. Jerzego Popiełuszki, Łużycką, Mieszka I, Nadodrzańską, Niepodległości, Parkową, Piastów, Podgórną, Rapackiego, Sportową, Tadeusza Kościuszki, Topolową, Wierzbową, Wincentego Witosa, Władysława Łokietka, Wodnika.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Z dniem 1 września 2008 r. nastąpi przejęcie przez Gminę Gryfino Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie. Również z dniem 1 września 2008 r. zostanie utworzone Gimnazjum Nr 2 przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie. Obie jednostki będą prowadzić swoją działalność statutową w tym samym budynku szkolnym. Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących stworzy warunki do lepszego nauczania uczniów szkół wchodzących w jego skład poprzez współdziałanie nauczycieli prowadzący zajęcia na etapie gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych.
Zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący zespół szkół może włączyć do tego zespołu kolejne szkoły.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj