Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych, realizacji dochodów budżetu państwa oraz terminowości składania sprawozdań budżetowych w 2007r.

Kontrolę przeprowadzili w dniach  od 27 marca do 4 kwietnia 2008 r. inspektorzy Wydziału Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.