Kontrola w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej, sposobu przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków

Kontrolę przeprowadził w dniu 3 września 2008 r. pracownik Wydziału Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego.