Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 23 października  2006 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Janina Nikityńska obecna obecna
2. Lidia Karzyńska-Karpierz obecna obecna
3. Magdalena Chmura-Nycz nieobecna nieobecna
4. Antoni Rak obecny obecny
5. Marek  Sanecki obecny obecny
6. Mieczysław Matuszewski obecny obecny