Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu  w dniu 9 maja 2005r. godz. 815.


I. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

II. OPS-przegląd pomieszczeń PKPS-u,

III. Zapoznanie się z sytuacją porządku i bezpieczeństwa publicznego w Mieście i Gminie Gryfino,

IV. Wizytacja ośrodków wypoczynkowych i kąpielisk (Wełtyń, Steklno, Wirów),

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.