Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK  OBRAD

Komisji  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa Publicznego 

na  posiedzeniu  w  dniu  13 września 2004 r.  godz. 900.

                       

I.  Sprawy  regulaminowe:

1/ otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  quorum,

2/  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

II. Bezpieczne miasto i gmina Gryfino.

III. Spotkanie ze służbami bezpieczeństwa publicznego - współpraca Straży Miejskiej, Policji, Straży Granicznej i Pogotowia Ratunkowego.

IV. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.